Contracte / Drept societar

Contracte / Drept societar

Suport în redactarea corespunzătoare a contractelor / acordurilor, adaptate la specificul de business desfășurat de Client, negocierea contractelor cu partenerii contractuali și reprezentarea / asistarea juridică în orice litigiu izvorât din executarea acestor contracte; Acordarea de consultantă juridică, asistarea şi reprezentarea Clientului În activitatea societară potrivit Legii nr. 31/1990 – legea societăților comerciale ( fuziuni, divizări, conversiune, transmitere acțiuni  etc.) Due diligence, activități de risk assessment, analize GAP, analize structural de cost, în proiecte de investiții, preluări de companii, achiziții, etc.