Sisteme de Management Anti-Mită – ISO 37001:2016

Sisteme de Management Anti-Mită – ISO 37001:2016

Furnizăm următoarele servicii de consultanță juridică în vederea implementării sistemelor de management anti-mită în conformitate cu prevederile ISO 37001:2016.
– Analiză de context;
– Due dilligence;
– Activități de risk assesment;
– GAP analyses
– Redactarea politicii anti-mită;
– Redactarea procedurilor specifice SMAM ( plan de contingență, investigații preventive rezonabile, management review, procedura privind semnalarile, proceduri vizând monitorizarea / auditul etc)

Despre SMAM

Sistemul de Management Anti-Mită fundamentat pe liniile directoare furnizate de ISO 37001 este conceput pentru detectarea și combaterea corupției comise de organizație sau în numele acesteia, de angajații sau de partenerii săi comerciali.

ISO 37001 a fost elaborat astfel încât să poată fi utilizat de către orice tip de organizație, indiferent de locul în care își exercită activitatea. Standardul este flexibil și poate fi adaptat la o gama largă de organizații, inclusiv:
– Organizații mari;
– Întreprinderi mici și mijlocii ( IMM-uri);
– Organizațiile din domeniul public și privat;
– Organizațiile non-guvernamentale ( ONG-uri);
– Standardul poate fi utilizat de organizațiile din orice țară.

Intenția evaluării riscului de corupție este de a permite organizației să-și construiască baze solide pentru sistemul sau de management anti-corupție. Evaluarea identifica riscurile de corupție pe care se va concentra sistemul de management, adică acele riscuri considerate de organizație că prioritare în combaterea corupției, precum și implementarea controalelor, alocarea personalului, resurselor și activităților pentru conformarea anti-corupție.

Sistemul de management anti-mită se bazează pe o serie de măsuri și de mijloace de control, inclusiv linii directoare de susținere, specificând cerințe vizând următoarele aspecte:
– Adoptarea unei politici și a unor proceduri de combatere a corupției;
– Desemnarea unei persoane care să supervizeze conformitatea cu această politică;
– Demonstrarea de către management a leadership-ului și a angajamentului sau;
– Formarea în spiritul combaterii corupției;
– Evaluarea riscurilor de mituire;
– Verificarea antecedentelor ( due diligence) referitor la asociați, personal, proiecte,
– Implementarea mijloacelor de control financiar sau non financiar, comecial, contractuale, precum și în domeniul achizițiilor;
– Inițierea de proceduri de raportare, monitorizare, anchetare, precum și de audituri;
– Acțiuni corective de imbunatarire continuă.

Un sistem de management anti-mită este o componentă a unei politici de conformare globală. Politică anti-mită și sistemul de management care o susține ajută organizația să evite sau să diminueze costurile, riscurile și pagubele implicării în corupție, să promoveze încrederea în cadrul negocierilor comerciale și să-și îmbunătățească reputația.