Litigii / Recuperare drepturi de creanță

Litigii / Recuperare drepturi de creanță

Am fost implicați în reprezentarea Clienților noștri într-un număr de peste 3500 de litigii în față instanțelor judecătorești naționale, inclusiv în materia recuperării drepturilor de creanță, aspect care ne conferă o vastă experiență în abordarea și construirea unui caz în instanța. Expertiză noastră în acest domeniu include:
Analiză cazului și consilierea Clientului cu privire la abordarea strategică optimă;
Adaptarea strategiei disputei la circumstanțele speței, la obiectul litigiului și la domeniul de drept;
Asistență și reprezentare juridică în față instanțelor judecătorești competențe;
Punerea în executare a hotărârilor judecătorești favorabile.