Taxe

Taxe

Prin parteneriatul pe care îl avem cu ABE, am dezvoltat o echipa de profesioniști în această arie de activiate, oferind următoarele servicii :
Impozitul pe profit;
TVA;
Impozitul pe venit microîntreprinderi;
Consultantã fiscalã În ceea ce privește: impozitul pe profit/venit, TVA, impozite reținute la sursã, impozite și taxe locale, contribuții sociale;
Întocmire şi certificare declarații fiscale;
Asistență În timpul controlului fiscal, controlului privind rambursarea de TVA;
Înregistrarea fiscală a companiilor În scopuri de TVA, inclusiv În Registrul Operatorilor Intracomunitari;
Tax due-diligence
Reprezentare fiscală a nerezidenților În România (În scopuri de TVA, impozit venit din cesiune de creanțe etc.)
Raportare IFRS şi consolidare de grup